Informacje o aktualizacji 1.7

11/12/2021

Dynie z „Fiesty Duchów” jeszcze nie zgasły – nadszedł zatem czas, by władcy przywitali największą aktualizację, jaką widziano w Norheim! Wyczekiwany przez wielu wieloserwerowy tryb gildia kontra gildia, „Legion Mrozolubnych”, jest już dostępny. W rozgrywce tego typu władcy z różnych serwerów udadzą się do Zimniska, by negocjować, nawiązywać współprace i walczyć ze sobą o ostateczne zwycięstwo. Wraz z członkami waszych przymierzy będziecie budować Wieże Termiczne, by się ogrzać, przepędzić mrok i poszerzyć zasięg pola widzenia. Do zajęcia są także gnomie miasta, w których wytwarza się specjalne zasoby. Waszym celem będzie podbicie obozowisk (punktów kontrolnych) i przedostanie się do serca terytorium gnomów, by przejąć gnomią stolicę. Oprócz „Legionu Mrozolubnych” w aktualizacji pojawi się także nowy system sezonowy. Został on stworzony, by zaspokoić potrzeby związane z rozwojem na serwerach o różnych etapach rozwoju. Postępy w sezonach spowodują odblokowanie nowych limitów poziomu, wzmocnienie talentów i technologii, a także pojawienie się nowych dziedzin talentu i technologii. W Norheim zawiał powiew świeżości i nieustannego postępu. W dalszej części znajdziecie szczegóły tej aktualizacji. Przygotujcie się na mrok, chłód i chwałę.

 

Nowe funkcje

1. Legion Mrozolubnych

Znajdziecie tu szczegółowy przewodnik po „Legionie Mrozolubnych”. Omówimy w nim środowisko pola walki, Wieże Termiczne, obozowiska i gnomie miasta, a także zasady wygranych oraz przyznawania nagród. Gdy rozpocznie się pierwszy „Legion Mrozolubnych”, zamieścimy oddzielne ogłoszenie. Obserwujcie naszą stronę na Facebooku, gdzie pojawiać się będą najnowsze aktualizacje.

Środowisko pola bitwy

 • Dostępność

1. Serwer: Musi być otwarty przez 60 lub więcej dni oraz 21. osiągnięcie w Kronice „Królewskie ambicje” musi być ukończone.

2. Władca: Władcy z serwerów, którzy spełniają powyższe wymagania oraz dołączyli do przymierza i osiągnęli min. 15. poz. zamku, mogą udać się do Zimniska, by położyć kres zagrożeniu ze strony gnomów.

 • System dobierania

1. Sezony 1-3 (wkrótce opiszemy system sezonów): 8 serwerów zostanie połączonych w jeden duży legion, by wspólnie wziąć udział w „Legionie Mrozolubnych”. W sezonie 1. serwery o sąsiadujących numerach seryjnych zostaną dobrane do tego samego legionu. W sezonach 2. i 3. większa grupa serwerów zostanie połączona w legiony.

2. Sezon Podboju: Sezon Podboju to ostateczne wyzwanie „Legionu Mrozolubnych”. W tym sezonie serwery zostaną połączone na podstawie dogłębnej analizy mocy władcy każdego z serwerów, wyników poprzedniej bitwy oraz poziomu aktywności władcy. Dzięki temu przeciwnicy będą dobierani na podstawie ich siły, dzięki czemu starcia będą bardziej sprawiedliwe. Po rozpoczęciu pierwszego sezonu Podboju kolejne sezony będą się zapętlać bez końca. Gdy skończy się jeden sezon Podboju, natychmiast rozpocznie się kolejny.

3. Sezon próbny: Sezon próbny trwa krócej niż zwykły. Różni się od niego również systemem dobierania i nagrodami.

 

 • Informacje o ekspedycjach

1. Rozpoczynanie ekspedycji: Warto wiedzieć, że kiedy władcy biorący udział w „Legionie Mrozolubnych” wkroczą na pole bitwy, ich terytoria znikną z początkowych kontynentów i zostaną przeniesione na pole bitwy „Legionu Mrozolubnych”. Wszyscy władcy z tego samego serwera zostaną przeniesieni do tej samej strefy.

2. Powrót do domu: Władcy mogą powrócić na swoje początkowe kontynenty w dowolnym momencie za pomocą przedmiotu losowego przeniesienia.

3. Powrót na pole bitwy: Gdy powrócicie na początkowy kontynent, musicie odczekać 10 minut, by móc ponownie wejść na pole bitwy.

 • W ciemnościach

1. Zła moc spowiła całe pole bitwy mrokiem. W ciemnościach nie widać ruchu, terytoriów innych władców, ich jednostek ani placów przenoszenia. (Członkowie tego samego przymierza są dla siebie widoczni. Przymierza utrzymujące przyjazne stosunki są dla siebie widoczne).

2. Lokalizacje punktów zbierania zasobów, gnomów, miast i obozowisk są widoczne, lecz nie można uzyskać szczegółowych informacji na ich temat. Aby uzyskać pełne informacje o tych celach, musisz najpierw uzyskać zasięg pola widzenia stref, w których się znajdują.

 • Uzyskanie zasięgu pola widzenia

1. Wasze terytorium: Na początku macie określony zasięg pola widzenia, wyśrodkowany na waszym terytorium, dzięki czemu widoczne są dla was cele w pobliżu.

2. Miasta i obozowiska: Po zajęciu miasta przez wasze przymierze uzyskacie zasięg pola widzenia miasta lub obozowiska.

3. Wieże Termiczne: Wasze przymierze może także budować Wieże Termiczne, zapewniające duży zasięg pola widzenia wszystkim członkom przymierza.

4. Wspólny zasięg pola widzenia: Wraz z członkami przymierza macie wspólny zasięg pola widzenia. Jeśli wasze przymierze nawiązało przyjazne stosunki z innymi przymierzami, zarówno jedni, jak i drudzy będą mieć wzajemny dostęp do swoich zasięgów pól widzenia.

 • Uszkodzenia spowodowane przez zamieć

W Zimnisku panuje trzaskający mróz, a w prawie każdym jego zakątku szaleją niekończące się zamiecie.

1. Terytorium: Jeśli wasze terytorium leży w strefie zamieci, jego dobrobyt będzie stopniowo spadać i nie ulegnie automatycznemu odnowieniu. Obniży się również szybkość budowania na placach przenoszenia.

2. Zbieranie: Z powodu zimna szybkość zbierania jednostek spada o 25% podczas zbierania w złożach zasobów w strefach zamieci.

3. Gnomy: Gnomy zamieszkujące strefy zamieci zdają się lubić mroźny klimat, dzięki czemu jeszcze lepiej radzą sobie w walce.

 • Strefy geotermalne

1. Miasta i obozowiska: W pobliżu gnomich miast i obozowisk występują naturalne źródła energii geotermalnej. Chronią one otaczający je obszar przed uszkodzeniami spowodowanymi zamieciami. Gdy twoje terytorium znajdzie się w jednej z takich stref, będzie odporne na zamiecie.

2. Wieże termiczne: Wieże Termiczne mogą tworzyć strefy geotermalne dla wszystkich członków przymierza. Ukończona Wieża Termiczna będzie chronić wszystko, co znajduje się w określonym obszarze przed uszkodzeniami od zamieci.

3. Złoża zasobów: Jeśli złoże zasobów znajduje się w strefie geotermalnej, szybkość zbierania jednostek unormuje się.

4. Gnomy: Gnomom nie podoba się gorąca atmosfera stref geotermalnych, w związku z czym ich umiejętność walki ulegnie osłabieniu i łatwiej będzie je pokonać.

5. Uwaga: Strefy geotermalne są wspólne dla wszystkich władców, niezależnie od tego, kto zajmuje dane miasto, obozowisko czy Wieżę Termiczną.

 

Budowa Wież Termicznych

 • Zapasy zasobów przymierza

Budowa Wież Termicznych zużywa zasoby przymierza. Gdy członkowie przymierza zbiorą zasoby w tej mroźnej krainie, niektóre z nich zostaną przekształcone według pewnego współczynnika w dodatkowe zasoby przymierza. (Władca, który zebrał zasoby, nie straci żadnego z nich. Przekształcone zasoby przymierza produkowane są jako premie). Wszystkich zasobów przymierza zebrane przez członków przymierza można użyć do produkcji Wież Termicznych.

 • Produkcja Wież Termicznych

1. Rozpoczynanie produkcji: Przywódca przymierza (R6) i oficerowie (R5) są upoważnieni do rozpoczęcia budowy Wież Termicznych. Budowa Wieży Termicznej wymaga czasu i zasobów przymierza. Nie można produkować więcej niż 1 Wieży Termicznej jednocześnie. Po rozpoczęciu produkcji nie można jej anulować.

2. Szybka produkcja: „Szybka produkcja” zredukuje czas produkcji Wieży Termicznej poprzez zużycie dodatkowych zasobów przymierza.

3. Przechowywanie: Wyprodukowane Wieże Termiczne przechowywane są w magazynie przymierza. W magazynie zmieści się ograniczona liczba Wież Termicznych. Im więcej Wież Termicznych przechowywanych będzie w magazynie, tym więcej czasu i zasobów potrzebnych będzie do produkcji dodatkowych Wież Termicznych.

 • Budowa Wież Termicznych

1. Pierwsza wieża: Przywódca przymierza (R6) oraz oficerowie (R5) mogą rozpocząć budowę Wież Termicznych. Jeśli wasze przymierze nie umieściło jeszcze na polu walki żadnej Wieży Termicznej, pierwszą wieżę może umieścić w dowolnym obszarze znajdującym się w waszym zasięgu pola widzenia oraz poza zasięgiem geotermalnym Wież Termicznych innych przymierzy.

2. Dodatkowe wieże: Jeśli wasze przymierze zbudowało już Wieżę Termiczną, nowe Wieże Termiczne musi umieszczać w zasięgu pola widzenia waszych istniejących Wież Termicznych i nie mogą one znajdować się w obszarze stref geotermalnych Wież Termicznych innych przymierzy.

3. Budowa Wież Termicznych: Po umieszczeniu Wieży Termicznej członkowie przymierza mogą wystawić jednostki, które rozpoczną budowę. Im więcej jednostek wystawicie, tym szybciej zbudowana zostanie wieża.

 • Efekty budowania

1. Zasięg pola widzenia i strefy geotermalne: Ukończona Wieża Termiczna zapewni waszemu przymierzu zasięg pola widzenia oraz strefę geotermalną o pewnym zasięgu.

2. Nakładanie się stref geotermalnych: Jeśli strefy geotermalne Wież Termicznych należących do różnych przymierzy nałożą się na siebie, obszar nakładania należeć będzie tylko do najwcześniej zbudowanej Wieży Termicznej. Zasięg pola widzenia nie podlega żadnym ograniczeniom nakładania się, a przymierza zawsze będą mogły korzystać w pełni z zasięgu pola widzenia swoich Wież Termicznych.

 • Wyburzanie Wież Termicznych

Zniszczenie Wieży Termicznej wroga nie jest łatwe.

1. Najpierw musicie pokonać wszystkie jednostki stacjonujące w Wieży Termicznej. Następnie należy wystawić w Wieży Termicznej jednostki burzące.

2. Po wkroczeniu jednostek burzących do Wieży Termicznej jej wytrzymałość będzie stopniowo spadać. Gdy wartość ta wynosi zero, oznacza to, że Wieża Termiczna została całkowicie zniszczona. Prędkość spadania wytrzymałości będzie stopniowo wzrastać, gdy jednostki burzące będą znajdować się wewnątrz Wieży Termicznej.

3. Jeśli jednostki burzące opuszczą Wieżę lub zostaną pokonane przed ukończeniem procesu wyburzania, Wieża Termiczna zacznie stopniowo odzyskiwać swoją wytrzymałość.

 • Porzucanie Wież Termicznych

Istnieje limit Wież, które może wybudować przymierze. Przywódca przymierza (R6) i oficerowie (R5) mogą, w zależności od bieżących potrzeb, porzucić Wieże Termiczne. Nie można porzucić więcej niż jednej Wieży Termicznej naraz. Porzucenie można anulować w dowolnym momencie.

 

Punkty kontrolne

 • Początek

Gnomy przetrwały w Zimnisku długi czas. Z obawy przed najazdami ludzi na ich centra energetyczne wykorzystały złą moc, żeby stworzyć liczne mury lodowe. Mury podzieliły ich krainę na strefy połączone obozowiskami.

 • Przeszkody do pokonania

Zła moc znajduje się za murem lodu, wskutek czego ludzie nie mogą użyć alchemii, by teleportować swoje terytoria do oddzielonych od siebie stref. Jednostki muszą przechodzić przez ulokowane wzdłuż lodowych ścian punkty kontrolne, by robić postępy. Jeśli ludzie zechcą bez ograniczeń przemieszczać się między strefami, muszą przejąć punkty kontrolne, które je łączą. Kiedy przymierze zajmuje punkt kontrolny, członkowie tego przymierza i przyjaznych przymierzy mogą maszerować przez połączone w ten sposób strefy, teleportować się między nimi i przenosić swoje terytoria.

 • Zajmowanie punktów kontrolnych

Zajmowanie punktu kontrolnego działa na tych samych zasadach, co zajmowanie miasta. Musicie zmniejszyć wytrzymałość muru do 0 w wyznaczonym czasie, a następnie wystawić jednostki do ataku przeciwników strzegących punktów kontrolnych. Pokonajcie wszystkie broniące się jednostki, żeby zająć punkt kontrolny. (Wszystkie broniące się jednostki znajdują się w dzielnicy 1 punktu kontrolnego).

 

Miasta gnomów

 • Specjalności miasta

1. Mnogość specjalności: Zajmujcie miasta na polu bitwy, by otrzymywać specjalne nagrody w postaci zasobów. Im wyższy poziom miasta, tym wyższy będzie poziom otrzymanych przez was zasobów. Niektóre miasta gnomów położone w strefie centralnej będą wytwarzać wiele rodzajów zasobów jednocześnie.

2. Specjalności produkcyjne: Wszystkie miasta gnomów będą o określonych porach produkować losowo specjalne zasoby jednego lub wielu rodzajów (w zależności od rodzaju miasta). Im wyższy poziom miasta, tym większe ma ono szanse na wyprodukowanie wartościowych zasobów. Zasoby wyprodukowane przez miasta będą rozesłane do wszystkich członków zajmującego przymierza po upłynięciu wymaganego czasu oczekiwania.

 • Garnizony miasta

Kiedy miasto gnomów jest po raz pierwszy zajęte przez przymierze, jego garnizony nie regenerują się już automatycznie.

1. Trening garnizonów: Żeby zapewnić bezpieczeństwo w miastach, członkowie przymierza muszą przyznawać w darowiźnie różne zasoby na trening garnizonów. Im wyższy poziom miasta, tym więcej potrzeba zasobów, żeby wytrenować garnizon. Wytrenowane garnizony zostają automatycznie wystawione w różnych obszarach miejskich.

2. Przerwanie trenowania: Trenowanie zostanie przerwane, jeśli zabraknie przyznanych w darowiźnie zasobów lub jeśli maksymalna liczba garnizonów zostanie osiągnięta.

 

Warunki zwycięstwa

Aby zachować siły ludzi, Rada Mędrców zarządziła, że ekspedycja nie może trwać dłużej niż 45 dni (sezon próbny będzie trwał jeszcze krócej). Kiedy ten limit czasu zostanie przekroczony, wszyscy gracze muszą natychmiast wycofać się z Zimniska. Podczas tego 45-dniowego okresu ludzie osiągną zwycięstwo, jeśli przymierzu uda się zająć stolicę gnomów na dłużej niż 24 godziny. Wszyscy władcy mogą wówczas zakończyć ekspedycję.

 • Wczesny koniec: Jeśli serwer zajmie stolicę gnomów na dłużej niż 24 godziny w czasie ekspedycji, zostanie wówczas uznany za zwycięski. Ekspedycja zakończy się przed końcem wyznaczonego czasu.
 • Całkowite zwycięstwo: Serwer, który będzie zajmował stolicę gnomów 45. dnia ekspedycji o 00:00 UTC, uzyska całkowite zwycięstwo.
 • Odważne zwycięstwo: Każdy serwer, który z końcem ekspedycji będzie zajmował cytadelę w Midgarze, uzyska odważne zwycięstwo.

 

Zasady dot. nagród

 • Nagrody przymierza

1. Nagrody za przyrost mocy frakcji: Kiedy przymierze osiągnie wymaganą ilość mocy frakcji z zajmowanych miast, otrzyma odpowiednią liczbę Mroźnych Srebrników. (Za każdą stolicę gnomów lub cytadelę zajęte przez każdy serwer do powyższych nagród zostanie przyznana kumulująca się premia procentowa).

2. Nagrody rankingowe za moc frakcji: Ranga przymierza będzie zależeć od liczby punktów mocy frakcji zdobytych z zajętych miast. Członkowie przymierza uzyskają nagrody zależne od zdobytej pozycji w rankingu.

3. Nagrody za zajmowanie stolicy gnomów i miast: Po zakończeniu wydarzenia „Legion Mrozolubnych” przymierza, które zajmują stolicę gnomów lub cytadele, otrzymają dodatkowe nagrody (przydzielone przez przywódcę przymierza w liczbie nie większej niż jedna na gracza) oraz Mroźne Srebrniki (dla wszystkich członków przymierza).

4. Produkcja w miastach: Wszyscy członkowie przymierza, które zajmuje miasto gnomów, otrzymają specjalne nagrody w postaci zasobów.

 • Nagrody osobiste

Możecie zdobyć odznaczenie legionu za budowanie Wież Termicznych, burzenie Wież Termicznych przeciwnika, atakowanie miast i punktów kontrolnych, przyznawanie w darowiźnie zasobów sprzymierzonym miastom oraz niszczenie terytoriów innych graczy. Po zakończeniu wydarzenia „Legion Mrozolubnych” gracze zostaną uszeregowani pod względem liczby zdobytych Odznaczeń Legionu i na tej podstawie otrzymają nagrody.

 • Nagrody za osiągnięcia

W wydarzeniu „Legion Mrozolubnych” obowiązuje system osiągnięć. Przymierza oraz indywidualni gracze mogą uzyskać nagrody za zdobyte osiągnięcia.

 • Nagrody za osiągnięcia w Kronice

Wydarzenie „Legion Mrozolubnych” zawiera własną Kronikę. Ukończ odpowiednie misje w Kronice, aby uzyskać odpowiednie nagrody.

 • Sklep Legionu

Jeśli ludziom uda się zwyciężyć w „Legionie Mrozolubnych”, zwrócą oni swojej cywilizacji starożytne relikty z Zimniska. Wszyscy uczestnicy ekspedycji mogą wykorzystać Mroźne Srebrniki lub klejnoty, aby zakupić te nagrody.

1. Gracze, którzy uzyskają całkowite zwycięstwo, mogą zakupić Boską Przepowiednię ze sklepu Legionu.

2. Gracze, którzy uzyskają odważne zwycięstwo, mogą zakupić Boską Wolę ze sklepu Legionu.

3. Gracze, którzy nie uzyskają żadnego zwycięstwa, mogą zakupić Boską Ochronę ze sklepu Legionu.

4. Do przedmiotów w sklepie mogą należeć Fragmenty Nieśmiertelnych, Kamienie Filozoficzne, przyspieszenia, zasoby, okno czatu, ramki awatara, wizytówki władcy i inne cenne dobra. Przedmioty dostępne w sklepie mogą się różnić od powyższych. W sezonie próbnym obowiązują inne nagrody.

 

2. System sezonów

Stworzyliśmy nowy system sezonów, żeby zaspokoić potrzeby serwerów na różnych etapach rozwoju. System sezonów klasyfikuje serwery do różnych sezonów na podstawie określonych zasad. Wraz z rozwojem każdego serwera, maksymalny poziom (m.in. budynków, Nieśmiertelnych, jednostek czy smoków) będzie wzrastał. Odblokowane zostaną też nowe działy technologii i talentów. Wejście w życie nowego systemu sezonów zostanie ogłoszone w oddzielnej wiadomości. Śledźcie najnowsze informacje!

 • Sezony

1. Sezon Przygotowań: Serwery, które nie ukończyły ostatniego rozdziału Kroniki, znajdą się w sezonie Przygotowań.

2. Sezon 1.: Serwery, które ukończyły ostatni rozdział Kroniki, ale nie ukończyły pierwszej rundy „Legionu Mrozolubnych”, znajdą się w sezonie 1.

3. Sezon 2; Serwery, które ukończyły pierwszą rundę „Legionu Mrozolubnych”, ale nie ukończyły drugiej, znajdą się w sezonie 2.

4. Sezon 3: Serwery, które ukończyły drugą rundę „Legionu Mrozolubnych”, ale nie ukończyły trzeciej, znajdą się w sezonie 3.

5. Sezon Podboju: Serwery, które ukończyły trzecią rundę „Legionu Mrozolubnych”, znajdą się w sezonie Podboju.

 • Podgląd serwera

Możliwość podglądu serwera została przeniesiona do systemu sezonów.

 • Jak uzyskać dostęp do poglądu

Stuknijcie przycisk „Sezon” w prawym górnym rogu głównego ekranu, żeby uzyskać dostęp do podglądu serwera.

 

3. Funkcje społecznościowe „Tronu najwyższego”

Grad komentarzy, deklaracje i udostępnianie raportów bitewnych to nowe funkcje, które ożywią atmosferę wydarzenia „Tron najwyższego”.

 • Grad komentarzy

Wszyscy gracze w jednej grupie turniejowej (region / międzyregion / wielki region) mogą zostawić do 3 komentarzy dziennie. Komentarze będą przewijać się na stronie głównej wydarzenia. Wszystkie komentarze znikną o północy jeden dzień po zakończeniu każdej rundy.

 • Deklaracje

Podczas „Regionalnego wyścigu punktów” możecie dodać własne deklaracje bitwy. Deklaracje można zmieniać raz dziennie.

 • Udostępnianie raportów bitewnych

Do zwykłego sezonu została dodana funkcja udostępniania raportów bitewnych. Możecie dzielić się swoimi raportami na czacie serwera.

 

4. Nowy rozdział „Poradnika przetrwania”

Trzeci rozdział „Poradnika przetrwania w Norheim” o tytule „Ostateczny mistrz” jest już dostępny. Przeczytacie w nim o poszerzaniu terytorium i drodze do tytułu mistrza Norheim. Zawiera strategie zajmowania miast, a także poradniki do wydarzeń i trybów rozgrywki takich jak „Misteria”, „Bitwa iluzji”, „Tron najwyższego”, „Spór reliktów”, „Bitwa pod Asterią”, „Ambicje Maleny” czy „Piekielny Atak”!

 

Zmiany

Żeby zapewnić lepsze doświadczenia i przejrzyste strategiczne wybory w bitwie, wersja 1.7. zoptymalizuje widok umiejętności bossów, system walki automatycznej, „Tron najwyższego” i aktywne wydarzenia.

1. Widok efektów umiejętności

 • Boss gnomów

Stuknij bossa gnomów na mapie świata, żeby wyświetlić jego umiejętności wraz opisami. Ułatwi to obranie właściwej strategii w walce.

 • Boss Studni Czasu

Stuknij etap, żeby wyświetlić informacje o umiejętnościach bossa tego etapu.

 

2. Tron najwyższego

 • Nowy przycisk dostępu: Dodano przycisk „Tron najwyższego” w prawym górnym rogu głównego ekranu, żeby ułatwić dostęp do turnieju.
 • Zasady bitwy: Zasadę „Jeśli atakujący nie pokona wszystkich oddziałów przeciwnika przed upływem wyznaczonego czasu, zwycięzcą zostanie obrońca” zmieniono na zasadę: „W przypadku upłynięcia czasu przed wyłonieniem zwycięzcy potyczka zostanie wydłużona do momentu, aż wygra jedna ze stron”.
 • Misje: W panelu misji wprowadzono podział na codzienne misje i misje rundy.
 • Ślepy traf: W ustawieniach dodano najniższy mnożnik.
 • Limit raportów bitewnych: Zmieniono limit przechowywanych raportów bitewnych na 20.
 • Zmiany w interfejsie: Ulepszono układ informacji w interfejsie „Międzyregionalnej bitwy grupowej”.

 

3. Wydarzenia

 • Ambicje Maleny: Dodano nagrody za udział w wydarzeniu „Ambicje Maleny” dla uczestników, którzy nie zadali żadnych obrażeń jednostkom gnomów.
 • Piekielny Atak: Dodano misje wydarzenia. Ukończcie misje wydarzenia, żeby zdobyć odpowiednie nagrody.
 • Król wzgórza: Fragment Arasha będzie dostępny w wydarzeniu „Król wzgórza”.

 

4. Inne zmiany

 • Zarządzanie budynkami: Teraz możecie używać skrzyni w waszych plecakach. Wybierzcie je z panelu skrótów zasobów.
 • Materiały do artefaktów:

1. Jak zdobyć: Dodano informacje o metodach zdobycia materiałów do artefaktów. Możecie teraz szybko zmieniać metody lub otwierać skrzynie.

Wymiana materiałów do artefaktów: Zmieniono domyślną ilość wymiany na 10. Dodano skrót do używanych zasobów.

 • Rajdy: Dodano więcej szczegółów do panelu informacji o rajdzie, w tym o umiejętnościach rajdu i szacowanym czasie zakończenia rajdu.
 • Aktywne wydarzenia:

1. Poziom trudności; Dostosowano poziom trudności misji wydarzenia „Dostatnie życie”.

2. Nagrody: Zmieniono nagrody za wydarzenia „Dostatnie życie”, „Uzbrojone jednostki” oraz „Pozbądź się gnomów”.

 • Czat: Dodano zestaw uroczych emoji małego smoka.
 • Codzienne promocje: Dodano możliwość zakupienia 3 pakietów z codziennych promocji jednym stuknięciem.
 • Walka automatyczna: Naprawiono problem z automatyczną walką (Nieśmiertelni nie mogli używać umiejętności, kiedy byli pod wpływem Unieruchomienia).

 

Zmiany w wyważeniu rozgrywki

1. Atrybuty Nieśmiertelnych – odzyskiwanie energii

 • Cyrus II Wielki: Zmieniono z 64 na 83.
 • Dydona: Zmieniono z 64 na 83.
 • Arash: Zmieniono z 64 na 66.

 

2. Umiejętności Nieśmiertelnych

 • Manco Cápac: Przygotuj oślepiające światło przez 15 sek. Przygotowywanie tej umiejętności zapewnia niewrażliwość na kontrolę wszystkim walczącym po twojej stronie Świętym Nieśmiertelnym i zwiększa wartość uniku wszystkich sojuszników o {1}. Gdy zaklęcie zostanie w pełni przygotowane, będzie zadawać obrażenia fizyczne (wsp. obrażeń {0}) wszystkim wrogom co 3 sek. do zakończenia bitwy. Rzucający nie będzie odzyskiwał energii po rzuceniu zaklęcia.

 

To już wszystkie zmiany w aktualizacji 1.7. Dziękujemy za lekturę! Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z nami na Facebooku, Discordzie, VK lub przez inny oficjalny kanał. W całym Norheim rozbrzmiało wezwanie do udziału w „Legionie Mrozolubnych”. Wiecie już, jak działają Wieże Termiczne, miasta gnomów i punkty kontrolne? Udostępnijcie ten komunikat swoim znajomym, żeby razem przygotować się na „Legion Mrozolubnych”! Wielka mądrość i jedność ludzi jaśnieje w kontraście z mrokiem i chłodem Zimniska. Podzielcie się z nami wrażeniami na Facebooku!

Twórcy gry Infinity Kingdom

BACK TO ARTICLE LIST